Privacy Policy

Privacyverklaring Stichting Hospice het Sluishuis Weesp Versie 02122023

Dit is de privacyverklaring van Stichting Hospice het Sluishuis Weesp, opgericht op 17 juni 2022. Onze doelstelling is het bieden van palliatieve zorg en ondersteuning in een hospice/Bijna-thuis-huis aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten in de regio Weesp. Deze verklaring beschrijft hoe we omgaan met persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Privacy Officer: Voorzitter Saskia ter Kuile fungeert als privacy officer sinds 17 juni 2022. Bereikbaar via info@hospiceweesp.nl.

Verwerkte persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van betrokkenen, zoals vrijwilligers, donateurs, en anderen. Betrokkenen verstrekken zelf gegevens en zijn verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie hiervan, bijvoorbeeld e-mailadressen, contactgegevens, betaalgegevens. Zodra het hospice in bedrijf is wordt er een apart protocol voor het verwerken van persoonsgegevens van gasten en naasten opgesteld en gevolgd. 

Doelen en grondslagen
Persoonsgegevens verwerken we voor doelen als het verzenden van informatie over donaties, vrijwilligerswerk, nieuwsbrieven, en uitnodigingen. Grondslagen kunnen zijn: het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, toestemming, of het gerechtvaardigd belang van Hospice het Sluishuis Weesp.

Bewaartermijnen
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig en volgens geldende normen. Na beëindiging van steun bewaren we gegevens tot intrekking van toestemming, tenzij een andere verwerkingsgrondslag of wettelijke bewaarplicht geldt. Bij elke toepassing via derden vragen wij via hen om toestemming. 

Delen met derden
Persoonsgegevens delen we niet tenzij er een dwingende reden voor is en dan volgens privacywet- en regelgeving. Bij externe verwerkers sluiten we verwerkersovereenkomsten. Uw gegevens worden doorgaans binnen de EU verwerkt.

Gebruik van cookies
Onze website gebruikt cookies. Bij uw eerste bezoek informeren we u hierover en vragen toestemming voor het plaatsen van cookies.

Privacyrechten
U kunt verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van persoonsgegevens. Bezwaar maken tegen verwerking of toestemming intrekken is mogelijk. Stuur uw verzoek naar info@hospiceweesp.nl. Klachten meldt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Wij nemen maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en ongeoorloofde wijzigingen, o.a. via beveiligingsbeleid, geheimhoudingsclausules, training, en veilige opslag en verbindingen.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden aangepast. De meest actuele versie staat op onze website. 

Vragen
Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met de voorzitter en privacy officer via info@hospiceweesp.nl.

Scroll naar boven