Hospice het Sluishuis

Zomer 2024: Hoe gaat het met Hospice het Sluishuis in Weesp? 30 mei 2024

Het is een tijdje stil geweest rond de oprichting van Hospice het Sluishuis in Weesp. We willen dit hospice oprichten om in Weesp en omgeving een plek te hebben voor troost en steun in moeilijke tijden.
We hebben geprobeerd aan te sluiten bij een grotere zorgorganisatie, zoals een ziekenhuis of ouderenzorginstelling. Helaas is dit nog niet gelukt, hoewel een samenwerking voor beide partijen voordelig zou zijn.
Daarnaast werkt het hospice samen met stichting Kinderopvang Kidswereld binnen de alliantie Bloemendalertuin. Deze alliantie wil nieuwbouw realiseren als maatschappelijke huisvesting in Weesp. Dit is een lange termijn project. Voor het hospice vormen stijgende kosten zonder directe inkomsten een groot probleem.

De financiën zijn onder andere daardoor een belangrijk probleem voor het hospice. Het is moeilijk om een structurele begroting voor een kleinschalig hospice rond te krijgen. De kosten voor huisvesting en beheer blijven stijgen, terwijl subsidies van de overheid gelijk blijven of dalen. Hierdoor is het lastig om een realistische begroting op te stellen.
De ontwikkeling van een hospice in Weesp zit dus in een lastige fase. De aansluiting bij een zorgorganisatie, de samenwerking binnen de Bloemendalertuin, en de financiële zorgen zijn allemaal uitdagingen voor de ontwikkeling van het hospice. Het is belangrijk om onze gemeenschap en andere betrokkenen te betrekken voor steun en middelen. Alleen door samen te werken kunnen we ervoor zorgen dat er een hospice in Weesp komt dat de nodige zorg en ondersteuning biedt.

Astrid Ventevogel treedt toe tot het bestuur van Hospice Het Sluishuis Weesp 2 februari 2024

Het bestuur van Stichting Hospice Het Sluishuis verwelkomt met grote vreugde Astrid Ventevogel als nieuw bestuurslid. Met haar brede expertise en betrokkenheid bij de gemeenschap van Weesp is Astrid een waardevolle aanvulling op het bestaande team. Het huidige bestuur van Hospice Het Sluishuis, bestaande uit Gabriëlle Tiessen (algemeen lid), Veronica Dijkhof (secretaris), en Saskia ter Kuile (voorzitter), zoekt met zorg en aandacht naar personen die niet alleen de nodige ervaring en kennis hebben, maar ook een diepe verbondenheid hebben met de missie en waarden van het hospice.

Astrid Ventevogel, woonachtig in Weesp, brengt een schat aan ervaring met zich mee als bedrijfskundige met een specialisatie in kennis & IT. Haar bevlogenheid, ondernemerschap en bewezen staat van dienst als bestuurder in verschillende sectoren, waaronder de sport en de zorg, maken haar een uitstekende aanwinst voor het bestuur van Hospice Het Sluishuis. In haar rol als penningmeester zal Astrid Ventevogel zich richten op een robuuste financiële basis, waardoor het hospice zijn missie kan versterken en hopelijk zo snel mogelijk waardevolle zorg kan bieden aan de gemeenschap van Weesp en omstreken.

Het bestuur van Hospice Het Sluishuis is ervan overtuigd dat Astrid Ventevogel een belangrijke rol zal spelen in de verdere ontwikkeling en groei van het hospice. Samen met betrokken experts, waaronder Fenneke van Swigchum voor strategisch advies en Josca Fokkema voor zorginhoudelijke aandachtspunten, werken wij verder aan de realisatie van een hospice voor Weespers.  

Alliantie Bloemendalertuin Weesp vraagt vrij baan 14 december 2023
In Weesp groeit de vraag naar zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, ouderen, en kinderopvang door de recente uitbreiding van het stadsgebied. Helaas zijn er niet genoeg voorzieningen om aan deze vraag te voldoen. Daarom is er nu een bijzondere samenwerking gestart: de Alliantie Bloemendalertuin Weesp. Kinderopvang Kidswereld en Stichting Hospice Het Sluishuis Weesp slaan de handen ineen, samen met een partner voor ouderenvoorzieningen, om de Bloemendalertuin Weesp te realiseren, mogelijk aan de Korte Muiderweg in Weesp. Op 12 december heeft de Alliantie steun gevraagd van de Bestuurscommissie van het Stadsgebied Weesp-Driemond, omdat een toegangsweg dreigt te worden afgesloten vanwege gebiedsontwikkeling.

Breed draagvlak voor Bloemendalertuin
Tijdens de vergadering van de Bestuurscommissie Weesp-Driemond op 12 december hebben Willy Verweij van Kinderopvang Kidswereld en Saskia ter Kuile van Hospice Het Sluishuis Weesp de plannen van de Alliantie Bloemendalertuin toegelicht bij de behandeling van de nieuwe inrichting van de Korte Muiderweg. Ze vroegen de bestuurders om aandacht bij de inrichting van de Korte Muiderweg, vooral bij de ingetekende perceelaansluitingen, om de Bloemendalertuin in de toekomst mogelijk te maken. Alle partijen in het bestuur ondersteunen dit maatschappelijke initiatief en hebben steun uitgesproken voor een amendement van de Weesper Stadspartij over de voorwaarden voor ontsluiting. Leden van de Bestuurscommissie gaven aan dat ze afhankelijk zijn van initiatieven van zorg- en welzijnsorganisaties om de groeiende behoefte aan zorg en ondersteuning op te vangen. Ze juichen initiatieven van Weesper burgers toe die zelf, met breed draagvlak in de samenleving, hier perspectief kunnen bieden. Definitieve besluitvorming over de inrichting van de Korte Muiderweg vindt plaats in de gemeenteraad van Amsterdam.

Samen voor zorg en aandacht
De Bloemendalertuin Weesp wordt een plek met liefdevolle aandacht voor kinderen, ouderen, gasten van het hospice en de hele gemeenschap. De Alliantie streeft naar een plek met een bijna-thuis-huis/hospice, kinderopvang, en ouderenvoorzieningen. Kidswereld en Hospice Het Sluishuis delen de visie dat de behoeften van kinderen, ouders, gasten en bewoners centraal moeten staan, om zo passende zorg en liefdevolle aandacht in een veilige omgeving te realiseren. De Alliantie Bloemendalerpolder wil samen met de inwoners van Weesp een plek creëren waar mensen samenleven en van geboorte tot sterfbed elke dag gezien worden in hun behoeften. De ontwikkeling van de Bloemendalertuin draagt bij aan een zorgzame samenleving waarin mensen zich echt gezien voelen, waar liefdevolle, passende zorg en persoonlijke aandacht bloeien.

Enthousiasme voor initiatieven
Beide organisaties ervaren veel steun en enthousiasme voor hun initiatieven. Kidswereld/De Boerderij heeft een prestigieuze managementprijs ontvangen en Hospice Het Sluishuis Weesp heeft sinds het begin van de oprichting in 2022 steun van huisartsen in de regio, evenals van veel inwoners, vrijwilligers en donateurs.

Bouwt u mee?
Stichting Hospice Het Sluishuis Weesp, opgericht in juni 2022, zet zich in voor de realisatie van een laagdrempelig en kleinschalig Bijna-thuis-huis in Weesp. Hier zullen gasten waardige zorg en ondersteuning in huiselijke sfeer krijgen, passend bij hun wensen, met naasten, familieleden, vrijwilligers, de vertrouwde eigen huisarts en overige zorgprofessionals. De vraag naar hospicezorg is nu al aanwezig, en zal snel verder stijgen onder andere door dubbele vergrijzing en meer ongeneeslijk zieken in Weesp.

Een groeiende groep Weespers werkt met Veronica Dijkhof en Gabriëlle Tiessen, gespecialiseerde verpleegkundigen in de palliatief terminale zorg, aan het oprichten van een hospice of ‘bijna-thuis-huis’. In en om Weesp is er behoefte aan een kleinschalige voorziening voor 5 tot 6 gasten. Een bemoedigende eerste enquête onder huisartsenpraktijken in Weesp en Diemen bevestigde de vraag naar een laagdrempelige palliatieve zorgvorm. Op 17 juni 2022 is Stichting Hospice het Sluishuis officieel opgericht en beschikt over de ANBI-status.
We nodigen u uit contact met ons op te nemen via info@hospiceweesp.nl.

Het besef van een stijgende behoefte aan terminale zorg werd bevestigd door het trendanalyserapport over palliatieve zorg in 2020. De toenemende levensduur van mensen, de wens om langer thuis te blijven, en de groeiende aandacht voor eigen regie en persoonlijke wensen in de laatste levensfase creëren een grotere vraag naar kwalitatieve palliatieve zorg. Een ‘Bijna-thuis-huis’, een huis waar naasten, familieleden en vrijwilligers samenwerken met medische professionals, huisartsen en verpleegkundigen, biedt passende zorg en ondersteuning aan bewoners in hun laatste levensfase wanneer genezing niet meer mogelijk is. Ondanks de groeiende behoefte aan dergelijke voorzieningen in Weesp, ontbreekt een hospice als maatschappelijke voorziening tot de realisatie van Stichting Hospice het Sluishuis. De stijgende inwonersaantallen in de komende jaren zullen de vraag naar dit waardevolle initiatief alleen maar doen toenemen.

Wie weet een thuis voor hospice Het Sluishuis Weesp?
Wij zoeken een locatie voor hospice Het Sluishuis in Weesp, een warm thuis voor mensen in hun laatste dagen. Wij willen een Bijna-thuis-huis voor Weesp openen, waar vrijheid en respect centraal staan. Gasten bepalen zelf hun dag, hebben een eigen wijkverpleegkundige en huisarts en bezoek is altijd welkom. Iedereen – gasten, naasten, vrijwilligers- vindt een plek in ons hospice.
We streven naar een kleinschalig hospice met 4-5 bedden, om een huiselijke sfeer te behouden en hoogwaardige zorg te bieden. Gasten kunnen hun eigen spullen meenemen. We kijken naar verschillende mogelijkheden voor huisvesting, zoals op langere termijn nieuwbouw met partners in de alliantie Bloemendalertuin Weesp. Maar voor snelle  beschikbaarheid van hospicezorg kijken we nu naar inwonen of huren, met een huurtermijn van minimaal 5 jaar.
We zoeken een vrijstaand huis, een vleugel van een gebouw, of een nieuwbouwlocatie binnen de bebouwde kom van Weesp. Het huis moet minimaal 375 m2 zijn, met 4-5 slaapkamers, met mogelijkheden voor een huiskamer, werkplek, badkamer, keuken, en buitenruimte. Het hospice moet voldoen aan eisen voor toegankelijkheid, veiligheid, duurzaamheid, met parkeer- en stopruimte, ook voor ambulances en rouwauto’s.
Het draagvlak in Weesp voor een hospice is groot. Met een concreet huis kunnen we makkelijker geld vragen aan donateurs en financiers. En we kunnen snel beginnen met liefdevolle zorg en aandacht voor mensen in de laatste fase van hun leven en hun naasten. Ken je een geschikte plek of iemand waarmee we kunnen praten? Weesper ondernemers zijn al betrokken, maar extra hulp is welkom. Laat het ons weten via Facebook, LinkedIn, of info@hospiceweesp.nl. We nemen zo snel mogelijk contact op. Samen kunnen we Hospice Het Sluishuis realiseren.

Scroll naar boven