Eerste fase naar bijna-thuis-huis in Weesp afgerond

Veronica Dijkhof en Gabriëlle Tiessen zijn beiden gespecialiseerd verpleegkundigen in de palliatief terminale zorg. Samen hebben zij in het najaar 2020 de eerste stappen gezet voor het realiseren van hun droom: het oprichten van een hospice of ‘bijna-thuis-huis’. Als locatie valt de keuze op Weesp, onder andere omdat in deze regio ruimte is voor een kleinschalige voorziening van ca. 4-5 palliatieve bedden. Een eerste enquête onder vrijwel alle huisartsenpraktijken in Weesp en Diemen wijst bovendien uit dat zij het initiatief ondersteunen, als aanvulling op en ondersteuning van andere bestaande vormen van palliatieve terminale zorg. Op 17 juni 2022 is Stichting Hospice het Sluishuis officieel opgericht en is sinds april 2023 de externe communicatie gestart met de lancering van de website.

Veronica Dijkhof: “Mijn persoonlijke ervaring met een hospice was geweldig. Mijn echtgenoot werd in zijn laatste levensfase liefdevol verzorgd en op zijn eigen manier gestorven. Als partner kwam ik tot rust en kon weer echtgenote zijn. Deze ervaring gun ik iedereen die deze zorg nodig heeft.” Mede-initiatiefnemer Gabriëlle Tiessen vult aan: “Als het ziekenhuis niet meer hoeft en het thuis niet meer gaat, is een hospice een goed alternatief. Onze missie is: Het geven van de best denkbare zorg, in een huis als bijna thuis. Een veilige plek, met een sfeer van liefdevolle aandacht en warmte. Hier kunnen mensen, die ongeneeslijk ziek zijn, zelf zoveel mogelijk invulling geven aan de laatste levensfase en zich op eigen wijze voorbereiden op het naderende levenseinde.”

Toenemende behoefte aan terminale zorg

Uit het rapport trendanalyse palliatieve zorg (2020) blijkt duidelijk dat er meer behoefte is aan terminale zorg. Opwaartse krachten zijn onder meer dat mensen langer leven met meer aandoeningen, mensen langer thuisblijven, er meer aandacht is voor eigen regie en persoonlijke wensen in de stervensfase en dat dit leidt tot meer aandacht voor kwaliteit van zorg in palliatieve fase. Een Bijna-thuis-huis is een woonhuis waar naasten, familieleden en vrijwilligers samen met medische professionals, huisartsen en verpleegkundigen passende zorg en ondersteuning geven aan bewoners in hun laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is.. In Weesp is er nog geen hospice, terwijl de vraag er nu al is en de komende jaren – door toenemende inwonersaantallen – zal stijgen.

Organisatie op orde

Hospice het Sluishuis kan alleen gerealiseerd worden met steun vanuit de samenleving, want vanaf de opening is het dagelijks leven er vrijwel volledig afhankelijk van vrijwilligers, samen met een professionele coördinator en met medische professionals. In de oprichtingsfase is de organisatie opgezet, waarbij een stichting is opgericht, de initiatiefnemers Dijkhof en Tiessen samenwerken aan het beleidsplan met diverse specialisten en is er een bestuur samengesteld onder voorzitterschap van Saskia ter Kuile.

Start werving vrijwilligers en donateurs

De volgende stap is om actief contact te zoeken met de inwoners van Weesp en omgeving. Want om de totstandkoming van het hospice te realiseren is alle creativiteit en (financiële) ondersteuning welkom, van huisvesting tot vrijwilligers met uiteenlopende expertise. Vanuit de website www.hospiceweesp.nl zal alle communicatie worden gestuurd en kunnen belangstellenden, donateurs en toekomstige vrijwilligers de voortgang volgen en hun vragen en suggesties delen. Vanaf oktober 2023 zal de fondsenwerving worden gestart.

Scroll naar boven